ABO là gì? Ý nghĩa của từ abo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

ABO là gì? Ý nghĩa của từ abo

ABO là gì ?

ABO là “Automatic Binary Optimizer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ABO

ABO có nghĩa “Automatic Binary Optimizer”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tối ưu hóa nhị phân tự động”.

ABO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABO là “Automatic Binary Optimizer”.

Một số kiểu ABO viết tắt khác:
+ Association of British Orchestras: Hiệp hội các dàn nhạc Anh Quốc.
+ Algal Biomass Organization: Tổ chức sinh khối tảo.
+ American Board of Orthodontics: Hội đồng chỉnh nha Hoa Kỳ.
+ American Board of Ophthalmology: Hội đồng nhãn khoa Hoa Kỳ.
+ Air Base Operability: Khả năng hoạt động của căn cứ không quân.
+ American Board of Opticianry: Hội đồng nhãn khoa Hoa Kỳ.
+ Alternative Baseball Organization: Tổ chức bóng chày thay thế.
+ Australian Brandenburg Orchestra: Dàn nhạc Brandenburg của Úc.
+ Authorities Budget Office: Văn phòng Ngân sách Cơ quan.
+ Algae Biomass Organization: Tổ chức sinh khối tảo.
+ Admin Base Objects: Đối tượng cơ sở quản trị.
+ Atlanta Baroque Orchestra: Dàn nhạc Baroque Atlanta.
+ American Boxing Organisation: Tổ chức quyền anh Hoa Kỳ.
+ Adaptive Binary Optimization: Tối ưu hóa nhị phân thích ứng.
+ Aortic Balloon Occlusion: Tắc bóng khí cung động mạch chủ.

Post Top Ad