TVO là gì? Ý nghĩa của từ tvo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

TVO là gì? Ý nghĩa của từ tvo

TVO là gì ?

TVO là “Total Value of Ownership” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TVO

TVO có nghĩa “Total Value of Ownership”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng giá trị sở hữu”.

TVO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TVO là “Total Value of Ownership”.

Một số kiểu TVO viết tắt khác:
+ Teollisuuden Voima Oyj.
+ TVOntario.
+ Tractor Vaporising Oil: Dầu bốc hơi máy kéo.
+ TV Osaka.
+ TV Ontario.
+ Theatre Versus Oppression: Nhà hát so với áp chế.
+ Tractor Vaporizing Oil: Dầu bốc hơi máy kéo.

Post Top Ad