ABR là gì? Ý nghĩa của từ abr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

ABR là gì? Ý nghĩa của từ abr

ABR là gì ?

ABR là “Auditory Brainstem Response” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ABR

ABR có nghĩa “Auditory Brainstem Response”, dịch sang tiếng Việt là “Phản hồi thân não thính giác”.

ABR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABR là “Auditory Brainstem Response”.

Một số kiểu ABR viết tắt khác:
+ Area Border Router: Bộ định tuyến biên giới khu vực.
+ Australian Business Register: Cơ quan đăng ký kinh doanh Úc.
+ Arizona Boys Ranch: Trại nuôi trai.
+ Antibiotic resistance: Kháng thuốc kháng sinh.
+ Arts-Based Research: Nghiên cứu dựa trên nghệ thuật.
+ American Board of Radiology: Ban X quang Hoa Kỳ.
+ Aegean Boat Report: Báo cáo về Thuyền Aegean.
+ Auditory Brainstem Responses: Phản hồi thân não thính giác.
+ Academic Bill of Rights: Tuyên ngôn về Quyền học thuật.
+ Assam Bengal Railway: Đường sắt Assam Bengal.
+ Alpha Bank Romania: Ngân hàng Alpha ở Romania.
+ Accredited Buyer Representative: Đại diện người mua được công nhận.
+ Associativity Based Routing: Định tuyến dựa trên sự liên kết.
+ Alternative for Bulgarian Revival: Thay thế cho sự hồi sinh của Bungari.
+ Average Bit Rate: Tốc độ bit trung bình.
+ Associates for Biblical Research: Cộng sự nghiên cứu Kinh thánh.
+ America’s Best Racing: Đua xe tốt nhất của Mỹ.
+ Available Bit Rate: Tốc độ bit có sẵn.
+ Agasthyamalai Biosphere Reserve: Khu dự trữ sinh quyển Agasthyamalai.
+ Adaptive Bit Rate: Tốc độ bit thích ứng.
+ Association for Biomedical Research: Hiệp hội Nghiên cứu Y sinh.
+ Australian Book Review: Đánh giá sách Úc.
+ Anaerobic Baffled Reactors: Lò phản ứng có vách ngăn kỵ khí.
+ American Bicycle Racing: Đua xe đạp kiểu Mỹ.

Post Top Ad