ZFN là gì? Ý nghĩa của từ zfn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

ZFN là gì? Ý nghĩa của từ zfn

ZFN là gì ?

ZFN là “Zinc Finger Nucleases” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZFN

ZFN có nghĩa “Zinc Finger Nucleases”, dịch sang tiếng Việt là “Kẽm hạt nhân ngón tay”.

ZFN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZFN là “Zinc Finger Nucleases”.

Post Top Ad