CUT là gì? Ý nghĩa của từ cut - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

CUT là gì? Ý nghĩa của từ cut

CUT là gì ?

CUT là “Cell Under Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CUT

CUT có nghĩa “Cell Under Test”, dịch sang tiếng Việt là “Ô đang kiểm tra”.

CUT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CUT là “Cell Under Test”.

Một số kiểu CUT viết tắt khác:
+ Cyprus University of Technology: Đại học Công nghệ Síp.
+ Church Universal and Triumphant: Nhà thờ Phổ quát và Chiến thắng.
+ Campaign for Unmetered Telecommunications: Chiến dịch cho Viễn thông không đo lường.
+ Carleton Ultimate Team: Đội cuối cùng của Carleton.

Post Top Ad