ANNIE là gì? Ý nghĩa của từ annie - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

ANNIE là gì? Ý nghĩa của từ annie

ANNIE là gì ?

ANNIE là “Accelerator Neutrino Neutron Interaction Experiment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANNIE

ANNIE có nghĩa “Accelerator Neutrino Neutron Interaction Experiment”, dịch sang tiếng Việt là “Thí nghiệm tương tác nơtron Neutrino của Máy gia tốc”.

ANNIE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANNIE là “Accelerator Neutrino Neutron Interaction Experiment”.

Post Top Ad