EQMS là gì? Ý nghĩa của từ eqms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

EQMS là gì? Ý nghĩa của từ eqms

EQMS là gì ?

EQMS là “Enterprise Quality Management Software” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EQMS

EQMS có nghĩa “Enterprise Quality Management Software”, dịch sang tiếng Việt là “Phần mềm quản lý chất lượng doanh nghiệp”.

EQMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EQMS là “Enterprise Quality Management Software”.

Post Top Ad