IQI là gì? Ý nghĩa của từ iqi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

IQI là gì? Ý nghĩa của từ iqi

IQI là gì ?

IQI là “Image Quality Indicators” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IQI

IQI có nghĩa “Image Quality Indicators”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ báo chất lượng hình ảnh”.

IQI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IQI là “Image Quality Indicators”.

Post Top Ad