IWRP là gì? Ý nghĩa của từ iwrp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

IWRP là gì? Ý nghĩa của từ iwrp

IWRP là gì ?

IWRP là “International Women’s Rights Project” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IWRP

IWRP có nghĩa “International Women’s Rights Project”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án Quyền của Phụ nữ Quốc tế”.

IWRP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IWRP là “International Women’s Rights Project”.

Post Top Ad