PSST là gì? Ý nghĩa của từ psst - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

PSST là gì? Ý nghĩa của từ psst

PSST là gì ?

PSST là “Problem-Solving Skills Training” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSST

PSST có nghĩa “Problem-Solving Skills Training”, dịch sang tiếng Việt là “Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề”.

PSST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSST là “Problem-Solving Skills Training”.

Một số kiểu PSST viết tắt khác:
+ Pinamalayan School of Sciences and Technology: Trường Khoa học và Công nghệ Pinamalayan.
+ Premenstrual Symptoms Screening Tool: Công cụ sàng lọc các triệu chứng tiền kinh nguyệt.

Post Top Ad