FVF là gì? Ý nghĩa của từ fvf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

FVF là gì? Ý nghĩa của từ fvf

FVF là gì ?

FVF là “Formation Volume Factor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FVF

FVF có nghĩa “Formation Volume Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ số thể tích hình thành”.

FVF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FVF là “Formation Volume Factor”.

Post Top Ad