ICB là gì? Ý nghĩa của từ icb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

ICB là gì? Ý nghĩa của từ icb

ICB là gì ?

ICB là “Industry Classification Benchmark” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICB

ICB có nghĩa “Industry Classification Benchmark”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm chuẩn phân loại ngành”.

ICB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICB là “Industry Classification Benchmark”.

Một số kiểu ICB viết tắt khác:
+ Investment Corporation of Bangladesh: Tổng công ty đầu tư của Bangladesh.
+ International Commercial Bank: Ngân hàng thương mại quốc tế.
+ InterConsult Bulgaria.
+ International Children's Bible: Kinh thánh thiếu nhi quốc tế.
+ Infantry Combat Badge: Huy hiệu chiến đấu bộ binh.
+ Integrated Care Board: Ban chăm sóc tích hợp.
+ Ionic Coulomb Blockade: Ionic Coulomb phong tỏa.
+ International Crisis Behavior: Hành vi khủng hoảng quốc tế.
+ Islamabad College for Boys: Trường cao đẳng Islamabad dành cho nam sinh.
+ Irish Conservation Box: Hộp bảo tồn Ailen.
+ Institute for Collaborative Biotechnologies: Viện Công nghệ Sinh học Hợp tác.
+ International Conference on Bisexuality: Hội nghị quốc tế về lưỡng tính.
+ Individual Competence Baseline: Đường cơ sở Năng lực Cá nhân.
+ Inner City Bypass: Đường tránh Nội thành.
+ Institute of Certified Bookkeepers: Viện chứng nhận sổ sách kế toán.
+ Independent Central Bank: Ngân hàng Trung ương độc lập.
+ Independent Commission on Banking: Ủy ban độc lập về ngân hàng.
+ Israel College of the Bible: Trường Kinh thánh Israel.
+ Institute of Certified Bankers: Viện Ngân hàng được chứng nhận.
+ Intercontinental Commercial Bank: Ngân hàng Thương mại Liên lục địa.
+ Islamic College of Brisbane: Cao đẳng Hồi giáo Brisbane.
+ Intracranial bleeding: Chảy máu nội sọ.
+ International Communism Branch: Chi nhánh chủ nghĩa cộng sản quốc tế.
+ Investment Commercial Bank: Ngân hàng Thương mại Đầu tư.
+ International Commercial Business: Kinh doanh thương mại quốc tế.
+ International Centre of Bethlehem: Trung tâm quốc tế Bethlehem.
+ International Collaboration Board: Ban hợp tác quốc tế.
+ Immunology & Cell Biology: Miễn dịch học & Sinh học Tế bào.
+ Ice and Climate Building: Tòa nhà băng và khí hậu.
+ Institute of Cell Biology: Viện sinh học tế bào.
+ International Course on Building: Khóa học quốc tế về xây dựng.
+ International Center of Bethlehem: Trung tâm quốc tế Bethlehem.
+ Industrial Center Building: Tòa nhà trung tâm công nghiệp.
+ International Criminal Bar: Thanh tội phạm quốc tế.
+ Indianapolis City Ballet: Ba lê thành phố Indianapolis.
+ Institute of Chemical Biology: Viện Sinh học Hóa học.
+ Incoming Calls Barred: Cuộc gọi đến bị chặn.
+ Idaho Center for the Book: Trung tâm Sách Idaho.

Post Top Ad