N1 là gì? Ý nghĩa của từ n1 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

N1 là gì? Ý nghĩa của từ n1

N1 là gì ?

N1 là “National Route 1” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ N1

N1 có nghĩa “National Route 1”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc lộ 1”.

N1 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng N1 là “National Route 1”.

Post Top Ad