SEEP là gì? Ý nghĩa của từ seep - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

SEEP là gì? Ý nghĩa của từ seep

SEEP là gì ?

SEEP là “Special Education Expenditures Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEEP

SEEP có nghĩa “Special Education Expenditures Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Chi tiêu cho Giáo dục Đặc biệt”.

SEEP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEEP là “Special Education Expenditures Program”.

Một số kiểu SEEP viết tắt khác:
+ South-Eastern European Platform: Nền tảng Đông Nam Âu.

Post Top Ad