ACELP là gì? Ý nghĩa của từ acelp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

ACELP là gì? Ý nghĩa của từ acelp

ACELP là gì ?

ACELP là “Algebraic Code-Excited Linear Prediction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACELP

ACELP có nghĩa “Algebraic Code-Excited Linear Prediction”, dịch sang tiếng Việt là “Dự đoán tuyến tính kích thích mã đại số”.

ACELP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACELP là “Algebraic Code-Excited Linear Prediction”.

Post Top Ad