TSG là gì? Ý nghĩa của từ tsg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

TSG là gì? Ý nghĩa của từ tsg

TSG là gì ?

TSG là “Tumor Suppressor Gene” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TSG

TSG có nghĩa “Tumor Suppressor Gene”, dịch sang tiếng Việt là “Gen ức chế khối u”.

TSG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TSG là “Tumor Suppressor Gene”.

Một số kiểu TSG viết tắt khác:
+ Territorial Support Group: Nhóm hỗ trợ lãnh thổ.
+ Traditional Speciality Guaranteed: Đặc sản truyền thống được đảm bảo.
+ The Score Group: Nhóm điểm.
+ The Surgeon General: Bác sĩ phẫu thuật chung.
+ Trustee Sale Guarantee: Đảm bảo bán cho người được ủy thác.
+ Technical Study Group: Nhóm nghiên cứu kỹ thuật.
+ Traditional Sports and Games: Các môn thể thao và trò chơi truyền thống.
+ Technical Steering Group: Nhóm chỉ đạo kỹ thuật.
+ Tactical Support Group: Nhóm hỗ trợ chiến thuật.
+ Traditional Specialties Guaranteed: Đặc sản truyền thống được đảm bảo.
+ Tsogo Sun Gaming.
+ Traffic Support Group: Nhóm hỗ trợ giao thông.
+ The Stronach Group: Nhóm Stronach.
+ The Spar Group: Nhóm Spar.
+ Transportation Solutions Group: Nhóm giải pháp giao thông vận tải.
+ Technologie Services GMBH.
+ Todung Sutan Gunung.
+ Technical Specification Group: Nhóm đặc điểm kỹ thuật.
+ The Space Gamer: Kẻ đánh bạc không gian.
+ Technical Services Guild of Australia: Hiệp hội Dịch vụ Kỹ thuật Úc.
+ Theoretical Science Group: Nhóm Khoa học Lý thuyết.
+ Twelve-Step Group: Nhóm mười hai bước.
+ The SPECTRUM Group: Nhóm quang phổ.
+ Transsexuals Act: Đạo luật chuyển đổi giới tính.
+ Tumor-Suppressor Gene: Gen ức chế khối u.
+ Timing Signal Generator: Bộ tạo tín hiệu định thời.
+ The Sports Gurukul.
+ Twisted Gastrulation Gene: Gen xoắn.

Post Top Ad