AJI là gì? Ý nghĩa của từ aji - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

AJI là gì? Ý nghĩa của từ aji

AJI là gì ?

AJI là “American Jet Industries” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AJI

AJI có nghĩa “American Jet Industries”, dịch sang tiếng Việt là “Các ngành công nghiệp máy bay phản lực của Mỹ”.

AJI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AJI là “American Jet Industries”.

Một số kiểu AJI viết tắt khác:
+ American Jujitsu Institute: Viện Jujitsu Hoa Kỳ.
+ Aboriginal Justice Inquiry: Điều tra Công lý của Thổ dân.
+ American Journal of Insanity: Tạp chí Insanity Hoa Kỳ.
+ Access to Justice Initiatives: Tiếp cận các Sáng kiến Tư pháp.

Post Top Ad