EAL là gì? Ý nghĩa của từ eal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

EAL là gì? Ý nghĩa của từ eal

EAL là gì ?

EAL là “Environment Abstraction Layer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EAL

EAL có nghĩa “Environment Abstraction Layer”, dịch sang tiếng Việt là “Lớp trừu tượng môi trường”.

EAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EAL là “Environment Abstraction Layer”.

Một số kiểu EAL viết tắt khác:
+ Ethiopian Air Lines: Đường hàng không Ethiopia.
+ Evaluation Assurance Level: Mức độ đảm bảo đánh giá.
+ Eastern Air Lines: Đường hàng không miền đông.
+ English as an Additional Language: Tiếng Anh như một ngôn ngữ khác.
+ Evaluated Assurance Level: Mức độ đảm bảo được đánh giá.
+ Extended A-Loop: Vòng lặp A mở rộng.
+ Experimental Aerodynamics Laboratory: Phòng thí nghiệm Khí động học Thực nghiệm.
+ Equine-Assisted Learning: Học tập được hỗ trợ bởi Equine.
+ East Asian Library: Thư viện Đông Á.
+ European Association of Legislation: Hiệp hội Pháp luật Châu Âu.
+ Engenious Aerospace Ltd: Công ty TNHH hàng không vũ trụ khéo léo.
+ Enterprise Assurance Level: Mức độ đảm bảo doanh nghiệp.
+ Ecological Action Lab: Phòng thí nghiệm Hành động Sinh thái.
+ Effective Attenuation Length: Độ dài suy giảm hiệu quả.
+ Elephant Action League: Liên đoàn hành động voi.
+ Enterprise Architecture Lab: Phòng thí nghiệm Kiến trúc Doanh nghiệp.

Post Top Ad