DI là gì? Ý nghĩa của từ di - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

DI là gì? Ý nghĩa của từ di

DI là gì ?

DI là “Defective Interfering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DI

DI có nghĩa “Defective Interfering”, dịch sang tiếng Việt là “Can thiệp khiếm khuyết”.

DI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DI là “Defective Interfering”.

Một số kiểu DI viết tắt khác:
+ Discovery Institute: Viện khám phá.
+ Diabetes Insipidus: Bệnh đái tháo đường.
+ Division of Investigation: Phòng điều tra.
+ Direction Italy: Hướng Ý.

Post Top Ad