CBA là gì? Ý nghĩa của từ cba - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

CBA là gì? Ý nghĩa của từ cba

CBA là gì ?

CBA là “Cost Benefit Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CBA

CBA có nghĩa “Cost Benefit Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích lợi ích chi phí”.

CBA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CBA là “Cost Benefit Analysis”.

Một số kiểu CBA viết tắt khác:
+ Continental Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ lục địa.
+ Chinese Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc.
+ Collective Bargaining Agreement: Thỏa thuận thương lượng tập thể.
+ Commonwealth Bank of Australia: Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia.
+ College of Business Administration: Cao đẳng quản trị kinh doanh.
+ Consumer Bankers Association: Hiệp hội ngân hàng tiêu dùng.
+ Council for British Archaeology: Hội đồng khảo cổ học Anh.
+ Checkout By Amazon: Thanh toán bằng Amazon.
+ Community Benefits Agreement: Thỏa thuận lợi ích cộng đồng.
+ Canadian Bar Association: Hiệp hội luật sư Canada.
+ Consumer Brands Association: Hiệp hội Thương hiệu Người tiêu dùng.
+ Chinese Basketball Alliance: Liên minh bóng rổ Trung Quốc.
+ Canadian Bankers Association: Hiệp hội ngân hàng Canada.
+ Commercial Bank of Africa: Ngân hàng thương mại Châu Phi.
+ Commonwealth Broadcasting Association: Hiệp hội phát thanh truyền hình thịnh vượng chung.
+ Criminal Bar Association: Đoàn luật sư hình sự.
+ Catholic Biblical Association: Hiệp hội Kinh thánh Công giáo.
+ Christian Brothers Academy: Học viện Christian Brothers.
+ California Board of Accountancy: Ban Kế toán California.
+ Chocolate Blood Agar: Thạch sô cô la máu.
+ Consensus-Based Assessment: Đánh giá dựa trên sự đồng thuận.
+ Component Based Automation: Tự động hóa dựa trên thành phần.
+ C-Band Alliance: Liên minh băng C.
+ Cytometric Bead Array: Mảng hạt Cytometric.
+ Computed Buffer Adjustment: Điều chỉnh bộ đệm được tính toán.
+ Central Bank of Armenia: Ngân hàng Trung ương Armenia.
+ Clinical Behavior Analysis: Phân tích hành vi lâm sàng.
+ Computer Business Association: Hiệp hội kinh doanh máy tính.
+ Circuit Board Assemblies: Bảng mạch lắp ráp.
+ Currency Board Arrangement: Sắp xếp bảng tiền tệ.
+ Clean Boating Act: Đạo luật chèo thuyền sạch.
+ Capsule Biogenesis/Assembly.
+ Central Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ trung ương.
+ Controlled Before–After: Kiểm soát Trước – Sau.
+ Cell-Based Assays: Thử nghiệm dựa trên tế bào.
+ Committee on Ballistic Acoustics: Ủy ban về âm học đạn đạo.
+ Canyonville Bible Academy: Học viện Kinh thánh Canyonville.
+ Classroom-Based Assessment: Đánh giá dựa trên lớp học.
+ California Blacksmith Association: Hiệp hội thợ rèn California.
+ Cayman Brac Airways.
+ Community Broadcasters Association: Hiệp hội phát thanh viên cộng đồng.
+ Canadian Booksellers Association: Hiệp hội những người bán sách Canada.
+ Christian Booksellers Association: Hiệp hội những người bán sách Cơ đốc giáo.
+ Combat Body Armour: Giáp cơ thể chiến đấu.
+ Cobar Business Association: Hiệp hội Doanh nghiệp Cobar.
+ Collective-Bargaining Agreement: Thỏa thuận thương lượng tập thể.
+ Capability Based Analysis: Phân tích dựa trên năng lực.
+ Choosing By Advantages: Lựa chọn theo Ưu điểm.
+ Canadian Braille Authority: Cơ quan Braille của Canada.
+ Consensus Based Assessment: Đánh giá dựa trên sự đồng thuận.
+ Colorado Broadcasters Association: Hiệp hội phát thanh viên Colorado.
+ Credit Bank of Albania: Ngân hàng tín dụng Albania.
+ Cash Based Assistance: Hỗ trợ dựa trên tiền mặt.
+ Community Benefit Agreements: Các thỏa thuận về lợi ích cộng đồng.
+ Certificate in Business Administration: Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh.
+ Canada-Canadian Bar Association: Hiệp hội luật sư Canada-Canada.
+ Carter Barron Amphitheatre.
+ Certified Biomedical Auditor: Kiểm toán viên y sinh được chứng nhận.
+ Concerned Bahamians Abroad: Những người Bahamians quan tâm ở nước ngoài.
+ Center for Bits and Atoms: Trung tâm Bits và Nguyên tử.
+ Cell-Based Array: Mảng dựa trên ô.
+ Canadian Botanical Association: Hiệp hội thực vật Canada.
+ Chinese Baseball Association: Hiệp hội bóng chày Trung Quốc.
+ Canadian Bison Association: Hiệp hội bò rừng Canada.
+ Christian Broadcasting Association: Hiệp hội phát thanh truyền hình Cơ đốc giáo.
+ Commercial and Business Affairs: Thương mại và Kinh doanh.
+ Citizens for a Better Annapolis: Công dân vì một Annapolis tốt hơn.
+ Chris Blandford Associates.
+ Colorado Bandmasters Association: Hiệp hội các ban nhạc Colorado.
+ Camp Bethel Association: Hiệp hội trại Bê-tên.
+ Chulalongkorn Business Administration: Quản trị kinh doanh Chulalongkorn.
+ Community Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ cộng đồng.
+ Central Broadcasting Association: Hiệp hội phát thanh truyền hình trung ương.
+ Chuckanut Beaches Association: Hiệp hội các bãi biển Chuckanut.
+ Cultural Broadcasting Archiv: Lưu trữ Truyền hình Văn hóa.
+ Credit Business Associate: Nhân viên kinh doanh tín dụng.
+ Canarias Basketball Academy: Học viện bóng rổ Canarias.
+ Chicago Board of Arbitration: Hội đồng trọng tài Chicago.
+ Cincinnati Broomball Association: Hiệp hội Broomball Cincinnati.
+ Center for Backyard Astrophysics: Trung tâm Vật lý Thiên văn Sân sau.
+ Chinese Benevolence Association: Hiệp hội Bạo lực Trung Quốc.
+ Calvary Baptist Academy: Học viện Baptist Calvary.
+ Cuntapay Badminton Academy: Học viện cầu lông Cuntapay.
+ Capture-Based Aquaculture: Nuôi trồng thủy sản dựa trên đánh bắt.
+ Carcinoma-Bearing Animal: Động vật mang ung thư biểu mô.
+ Consensus Building Approach: Phương pháp tiếp cận xây dựng sự đồng thuận.
+ Chicago Bar Association: Hiệp hội luật sư Chicago.
+ Ceylon Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Ceylon.
+ Chiropractic Board of Australia: Hội đồng trị liệu thần kinh cột sống của Úc.
+ Chin Baptist Association: Hiệp hội Baptist Chin.
+ Corozal Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Corozal.
+ Carnival Band Association: Hiệp hội ban nhạc lễ hội.
+ Connecticut Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Connecticut.
+ Chinese Badminton Association: Hiệp hội cầu lông Trung Quốc.
+ Chilton Ballet Academy: Học viện Ba lê Chilton.
+ Cebu Baptist Association: Hiệp hội Baptist Cebu.
+ Collective Black Artist: Nghệ sĩ da đen tập thể.
+ Chinese Biographical Archive: Kho lưu trữ tiểu sử Trung Quốc.

Post Top Ad