AKFTA là gì? Ý nghĩa của từ akfta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

AKFTA là gì? Ý nghĩa của từ akfta

AKFTA là gì ?

AKFTA là “ASEAN–Korea Free Trade Area” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AKFTA

AKFTA có nghĩa “ASEAN–Korea Free Trade Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc”.

AKFTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AKFTA là “ASEAN–Korea Free Trade Area”.

Post Top Ad