NPA là gì? Ý nghĩa của từ npa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

NPA là gì? Ý nghĩa của từ npa

NPA là gì ?

NPA là “Non-Prosecution Agreement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NPA

NPA có nghĩa “Non-Prosecution Agreement”, dịch sang tiếng Việt là “Thỏa thuận không truy tố”.

NPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NPA là “Non-Prosecution Agreement”.

Một số kiểu NPA viết tắt khác:
+ New People's Army: Quân đội nhân dân mới.
+ Non-Partisan Association: Hiệp hội không đảng phái.
+ Note Printing Australia: Ghi chú In Úc.
+ Numbering Plan Area: Khu vực kế hoạch đánh số.
+ National Prosecution Authority: Cơ quan truy tố quốc gia.
+ National Physicians Alliance: Liên minh bác sĩ quốc gia.
+ Newcastle Personality Assessor: Chuyên gia đánh giá tính cách Newcastle.
+ Nigerian Ports Authority: Cơ quan quản lý cảng Nigeria.
+ National Prosecuting Authority: Cơ quan công tố quốc gia.
+ National Pacification Army: Quân đội bình định quốc gia.
+ National Postdoctoral Association: Hiệp hội sau tiến sĩ quốc gia.
+ National People's Army: Quân đội nhân dân quốc gia.
+ Network Professional Association: Hiệp hội chuyên gia mạng.
+ National Petroleum Authority: Cơ quan Dầu khí Quốc gia.
+ National Police Academy: Học viện cảnh sát quốc gia.
+ National People's Action: Hành động của nhân dân quốc gia.
+ National Pawnbrokers Association: Hiệp hội môi giới cầm đồ quốc gia.
+ National People's Assembly: Quốc hội nhân dân.
+ Nigel Press Associates: Cộng sự báo chí Nigel.
+ National Police Agency: Cơ quan cảnh sát quốc gia.
+ National Pharmacy Association: Hiệp hội dược phẩm quốc gia.
+ New Peoples Army: Quân đội nhân dân mới.
+ National Probation Association: Hiệp hội Quản chế Quốc gia.
+ Non-Performing Assets: Tài sản không hoạt động.
+ Notice of Proposed Amendment: Thông báo về Đề xuất sửa đổi.
+ North Pacific Airlines: Các hãng hàng không Bắc Thái Bình Dương.
+ National People's Ambassadors: Đại sứ nhân dân toàn quốc.
+ National Ports Authority: Cơ quan quản lý cảng quốc gia.
+ Non-Pixel Art: Nghệ thuật không pixel.
+ New People’s Army: Quân đội nhân dân mới.
+ Negotiated Performance Appraisal: Đánh giá Hiệu suất Thương lượng.
+ National Powersport Auctions: Đấu giá Powersport Quốc gia.
+ Nigerian Police Academy: Học viện cảnh sát Nigeria.
+ National Pasta Association: Hiệp hội mì ống quốc gia.
+ New Peoples' Army: Quân đội nhân dân mới.
+ Novel Polymeric Alloy: Hợp kim polyme mới lạ.
+ Nurse Practice Act: Luật hành nghề y tá.
+ National Port Authority: Cảng vụ quốc gia.
+ Nulle Part Ailleurs.
+ National Paddleball Association: Hiệp hội bóng chày quốc gia.
+ Native Protection Agency: Cơ quan bảo vệ bản địa.
+ Non-Fiction Producers Association: Hiệp hội các nhà sản xuất phi hư cấu.
+ Non-Precision Approach: Phương pháp tiếp cận không chính xác.
+ National Prescription Administrators: Quản lý đơn thuốc quốc gia.
+ N-1-naphthylphthalamic acid: Axit N-1-naphtylphtaleic.
+ Northern Peninsula Area: Khu vực bán đảo Bắc.
+ National PACE Association: Hiệp hội PACE quốc gia.
+ No Party Affiliation: Không có liên kết bên nào.
+ Newfooty Players Association: Hiệp hội người chơi Newfooty.
+ National Protected Area: Khu bảo tồn quốc gia.
+ Newspaper Publishers Association: Hiệp hội nhà xuất bản báo.
+ National Practice Area: Khu thực hành quốc gia.
+ Natal Provincial Administration: Hành chính tỉnh Natal.
+ New Pacific Academy: Học viện Thái Bình Dương mới.
+ Neutral Paralympic Athletes: Vận động viên Paralympic trung lập.
+ National Production Authority: Cơ quan sản xuất quốc gia.
+ NABQ Protected Area: Khu bảo tồn NABQ.
+ National Professional Athletes: Vận động viên chuyên nghiệp quốc gia.
+ Namibia Pistol Association: Hiệp hội súng lục Namibia.
+ National Planning Authority: Cơ quan quy hoạch quốc gia.
+ Navy Prosecution Authority: Cơ quan truy tố Hải quân.
+ Namibian People's Army: Quân đội nhân dân Namibia.
+ New Anticapitalist Party: Đảng Anticapitalist mới.
+ Nigerian Port Authotity: Chính quyền cảng Nigeria.
+ Neighborhood Profile Areas: Khu vực hồ sơ vùng lân cận.
+ Nigeria Port Authority: Cảng vụ Nigeria.
+ Nigerian Port Authority: Cảng vụ Nigeria.
+ National Programme of Action: Chương trình hành động quốc gia.
+ Network Printing Alliance: Liên minh In ấn Mạng.
+ Navigation Protection Act: Đạo luật bảo vệ điều hướng.
+ Nigerian Philosophical Association: Hiệp hội Triết học Nigeria.
+ Nordic Planetarium Association: Hiệp hội thiên văn Bắc Âu.
+ National Party of Australia: Đảng Quốc gia Úc.
+ Nigerian Polo Association: Hiệp hội Polo Nigeria.
+ Nene Park Academy: Học viện Nene Park.
+ National Parks Association: Hiệp hội Công viên Quốc gia.
+ National Pharmaceutical Alliance: Liên minh dược phẩm quốc gia.
+ Non-Public Agency: Cơ quan không công khai.
+ National Privatization Agency: Cơ quan Tư nhân hóa Quốc gia.
+ National People’s Action: Hành động của nhân dân quốc gia.
+ Nuclear Particle Astrophysics: Vật lý thiên văn hạt nhân.
+ New Producers Alliance: Liên minh các nhà sản xuất mới.
+ Nonpublic agency: Cơ quan không công khai.
+ New Philadelphia Association: Hiệp hội Philadelphia mới.
+ Natural Population Analysis: Phân tích dân số tự nhiên.

Post Top Ad