PNT là gì? Ý nghĩa của từ pnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

PNT là gì? Ý nghĩa của từ pnt

PNT là gì ?

PNT là “Prime Number Theorem” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PNT

PNT có nghĩa “Prime Number Theorem”, dịch sang tiếng Việt là “Định lý số nguyên tố”.

PNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PNT là “Prime Number Theorem”.

Một số kiểu PNT viết tắt khác:
+ Pacific Northwest Trail: Đường mòn Tây Bắc Thái Bình Dương.
+ Postnormal times: Thời gian bất thường.
+ Palestinian National Theater: Nhà hát quốc gia Palestine.
+ Positioning, Navigation, and Timing: Định vị, Điều hướng và Thời gian.
+ Petra National Trust: Niềm tin quốc gia Petra.
+ Police Negotiation Team: Đội đàm phán của cảnh sát.
+ Party of New Type: Bữa tiệc kiểu mới.
+ Philadelphia Naming Test: Kiểm tra đặt tên Philadelphia.
+ Prague National Theatre: Nhà hát quốc gia Praha.

Post Top Ad