ANAL là gì? Ý nghĩa của từ anal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

ANAL là gì? Ý nghĩa của từ anal

ANAL là gì ?

ANAL là “Autonomous Nation of Anarchist Libertarians” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANAL

ANAL có nghĩa “Autonomous Nation of Anarchist Libertarians”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc gia tự trị của những người theo chủ nghĩa tự do vô chính phủ”.

ANAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANAL là “Autonomous Nation of Anarchist Libertarians”.

Post Top Ad