CEN là gì? Ý nghĩa của từ cen - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

CEN là gì? Ý nghĩa của từ cen

CEN là gì ?

CEN là “Certified Emergency Nurse” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CEN

CEN có nghĩa “Certified Emergency Nurse”, dịch sang tiếng Việt là “Y tá cấp cứu được chứng nhận”.

CEN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CEN là “Certified Emergency Nurse”.

Một số kiểu CEN viết tắt khác:
+ Community Empowerment Network: Mạng lưới trao quyền cho cộng đồng.
+ Conservative Environment Network: Mạng môi trường bảo thủ.
+ Continental European Network: Mạng lưới châu Âu lục địa.
+ National Executive Committee: Ủy ban điều hành quốc gia.
+ Center for Electron Nanoscopy: Trung tâm nội soi nano điện tử.
+ Central Executive Network: Mạng lưới điều hành trung tâm.
+ Contact Event Numbers: Liên hệ với các số sự kiện.
+ Computer Engineering: Kỹ thuật máy tính.
+ Computational Engineering and Networking: Kỹ thuật tính toán và mạng.
+ Communities Empowerment Network: Mạng lưới trao quyền cho cộng đồng.
+ China Ecovillage Network: Mạng lưới Ecovillage Trung Quốc.
+ Cornell Entrepreneur Network: Mạng Doanh nhân Cornell.
+ Cognitive Executive Network: Mạng điều hành nhận thức.
+ Christian Education National: Cơ đốc giáo dục quốc gia.

Post Top Ad