MODEL là gì? Ý nghĩa của từ model - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

MODEL là gì? Ý nghĩa của từ model

MODEL là gì ?

MODEL là “Movement for Democracy in Liberia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MODEL

MODEL có nghĩa “Movement for Democracy in Liberia”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào vì dân chủ ở Liberia”.

MODEL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MODEL là “Movement for Democracy in Liberia”.

Post Top Ad