GSOC là gì? Ý nghĩa của từ gsoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

GSOC là gì? Ý nghĩa của từ gsoc

GSOC là gì ?

GSOC là “Graduate Student Organizing Committee” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GSOC

GSOC có nghĩa “Graduate Student Organizing Committee”, dịch sang tiếng Việt là “Ban tổ chức sinh viên sau đại học”.

GSOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GSOC là “Graduate Student Organizing Committee”.

Một số kiểu GSOC viết tắt khác:
+ Garda Síochána Ombudsman Commission: Ủy ban thanh tra Garda Síochána.
+ Google Summer of Code.
+ Grand Slam of Curling: Grand Slam của môn thể thao uốn dẻo.
+ German Space Operations Center: Trung tâm Điều hành Vũ trụ Đức.
+ German Space Operation Center: Trung tâm hoạt động vũ trụ của Đức.
+ Geological Society of the Oregon Country: Hiệp hội địa chất của quốc gia Oregon.

Post Top Ad