ANGUS là gì? Ý nghĩa của từ angus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

ANGUS là gì? Ý nghĩa của từ angus

ANGUS là gì ?

ANGUS là “Acoustically Navigated Geological Underwater Survey” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANGUS

ANGUS có nghĩa “Acoustically Navigated Geological Underwater Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Địa chất Dưới nước Điều hướng Âm học”.

ANGUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANGUS là “Acoustically Navigated Geological Underwater Survey”.

Post Top Ad