KTC là gì? Ý nghĩa của từ ktc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

KTC là gì? Ý nghĩa của từ ktc

KTC là gì ?

KTC là “Knowledge Transfer & Commercialisation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KTC

KTC có nghĩa “Knowledge Transfer & Commercialisation”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển giao kiến thức & Thương mại hóa”.

KTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KTC là “Knowledge Transfer & Commercialisation”.

Một số kiểu KTC viết tắt khác:
+ Kadamba Transport Corporation: Tổng công ty vận tải Kadamba.
+ Karachi Tanzeemi Committee: Ủy ban Tanzeemi Karachi.
+ Korea Trade Centers: Trung tâm thương mại Hàn Quốc.
+ Kauri Timber Company: Công ty gỗ Kauri.
+ Kulim Techno City: Thành phố Kulim Techno.
+ Karnataka Theological College: Cao đẳng Thần học Karnataka.
+ Kids To The Country: Trẻ em đến đất nước.
+ Kitchen Theatre Company: Công ty Nhà hát Bếp.
+ Kattabomman Transport Corporation: Công ty Cổ phần Vận tải Kattabomman.
+ Kenton Trace Conference: Hội nghị Dấu vết Kenton.
+ Kornreich Technology Center: Trung tâm công nghệ Kornreich.
+ Kachin Theological College: Cao đẳng thần học Kachin.
+ Klickitat Trail Conservancy: Bảo tồn đường mòn Klickitat.
+ Kiamichi Technology Center: Trung tâm công nghệ Kiamichi.
+ Koforidua Training Center: Trung tâm đào tạo Koforidua.
+ Khiamniungan Tribal Council: Hội đồng bộ lạc Khiamniungan.
+ Kohima Town Committee: Ủy ban thị trấn Kohima.
+ Kent Transition Center: Trung tâm chuyển tiếp Kent.
+ Keewatin Tribal Council: Hội đồng bộ lạc Keewatin.
+ Keser Torah College: Cao đẳng Keser Torah.

Post Top Ad