DCOF là gì? Ý nghĩa của từ dcof - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

DCOF là gì? Ý nghĩa của từ dcof

DCOF là gì ?

DCOF là “Dynamic Coefficient Of Friction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCOF

DCOF có nghĩa “Dynamic Coefficient Of Friction”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ số ma sát động”.

DCOF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCOF là “Dynamic Coefficient Of Friction”.

Post Top Ad