MTB là gì? Ý nghĩa của từ mtb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

MTB là gì? Ý nghĩa của từ mtb

MTB là gì ?

MTB là “Micro Trace Buffer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MTB

MTB có nghĩa “Micro Trace Buffer”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ đệm dấu vết vi mô”.

MTB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTB là “Micro Trace Buffer”.

Một số kiểu MTB viết tắt khác:
+ Motor Torpedo Boat: Thuyền máy phóng ngư lôi.
+ Mycobacterium tuberculosis.
+ Mean Time Between: Thời gian trung bình giữa.
+ Main Terminal Building: Tòa nhà ga chính.
+ Multilobular Tumour of Bone: Khối u đa khối của xương.
+ Motor Torpedo Boats: Tàu phóng lôi động cơ.
+ Mountain bike: xe đạp leo núi.
+ Magandang Tanghali Bayan.
+ Magnetotactic bacteria: Vi khuẩn nam châm.
+ Malaysia Truck & Bus: Xe tải & xe buýt Malaysia.
+ Melbourne Tramways Board: Bảng tàu điện melbourne.
+ Modified Brussels Treaty: Hiệp ước Brussels sửa đổi.
+ Missile Torpedo Boat: Tàu phóng ngư lôi tên lửa.
+ Mediterranean Tamarisk Beetle: Bọ cánh cứng Tamarisk Địa Trung Hải.
+ Modified Treaty of Brussels: Hiệp ước sửa đổi của Brussels.
+ Mother-Tongue Based: Dựa trên lưỡi mẹ.
+ Manfra, Tordella and Brookes: Manfra, Tordella và Brookes.
+ Mueller, Tippins and Bryan: Mueller, Tippins và Bryan.
+ Mineralized Tissue Branch: Nhánh mô khoáng hóa.
+ Malaysian Treasury Bills: Tín phiếu Kho bạc Malaysia.
+ Myanmar Travel Board: Ban du lịch Myanmar.
+ Mouse Tumor Biology: Sinh học khối u ở chuột.
+ Mini-Translation Buffer: Bộ đệm dịch thuật nhỏ.
+ Market To Book: Tiếp thị để đặt.
+ Molecular Tumor Board: Ban khối u phân tử.
+ Motorised Torpedo Boats: Tàu phóng lôi có động cơ.
+ Multi-Tenant Building: Tòa nhà cho nhiều người thuê.
+ Main Terminal Branch: Chi nhánh nhà ga chính.

Post Top Ad