PEAS là gì? Ý nghĩa của từ peas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

PEAS là gì? Ý nghĩa của từ peas

PEAS là gì ?

PEAS là “Packaged Enterprise Application Software” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PEAS

PEAS có nghĩa “Packaged Enterprise Application Software”, dịch sang tiếng Việt là “Phần mềm ứng dụng doanh nghiệp đóng gói”.

PEAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PEAS là “Packaged Enterprise Application Software”.

Một số kiểu PEAS viết tắt khác:
+ Promoting Equality in African Schools: Thúc đẩy bình đẳng trong trường học châu Phi.
+ Punjab Education Assessment System: Hệ thống đánh giá giáo dục Punjab.
+ Pesticide Environmental Assessment System: Hệ thống đánh giá môi trường thuốc trừ sâu.
+ Political Ecology and Sustainability: Hệ sinh thái chính trị và tính bền vững.
+ Priority Enrolment Areas: Khu vực tuyển sinh ưu tiên.
+ Pre-Emptive Avoidance Strategies: Các chiến lược tránh sử dụng trước.
+ Pronunciation of English in the Atlantic States: Cách phát âm của tiếng Anh ở các bang thuộc Đại Tây Dương.

Post Top Ad