PTBD là gì? Ý nghĩa của từ ptbd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

PTBD là gì? Ý nghĩa của từ ptbd

PTBD là gì ?

PTBD là “Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PTBD

PTBD có nghĩa “Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage”, dịch sang tiếng Việt là “Dẫn lưu đường mật qua da”.

PTBD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTBD là “Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage”.

Post Top Ad