PML là gì? Ý nghĩa của từ pml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

PML là gì? Ý nghĩa của từ pml

PML là gì ?

PML là “Promyelocytic leukemia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PML

PML có nghĩa “Promyelocytic leukemia”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh bạch cầu tăng bạch cầu”.

PML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PML là “Promyelocytic leukemia”.

Một số kiểu PML viết tắt khác:
+ Perfectly Matched Layer: Lớp phù hợp hoàn hảo.
+ Progressive Multifocal Leukoencephalopathy: Bệnh não đa tiêu tiến triển.
+ Programmable Macro Language: Ngôn ngữ Macro có thể lập trình.
+ Physical Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu vật lý.
+ Physical Measurement Laboratory: Phòng thí nghiệm đo lường vật lý.
+ Probable Maximum Loss: Tổn thất tối đa có thể xảy ra.
+ Palau Major League: Giải đấu lớn Palau.
+ Pakistan Muslim League: Liên đoàn Hồi giáo Pakistan.
+ Pine Mountain Lake: Hồ núi thông.
+ Principles of Motor Learning: Nguyên tắc học vận động.
+ Progressive Multifocal Leucoencephalopathy: Bệnh não đa tiêu tiến triển.
+ Permitted Maximum Level: Mức tối đa được phép.
+ Partido Movimiento Libertario.
+ Public Missiles Limited: Tên lửa công cộng Limited.
+ Posterior Mitral Leaflet: Tờ rơi hai lá sau.
+ Power Market Limited: Thị trường điện có hạn.
+ Provenance Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu Provenance.
+ Powder Metallurgical Laboratory: Phòng thí nghiệm luyện kim bột.
+ Plymouth Marine Laboratory: Phòng thí nghiệm biển Plymouth.
+ PlayMakers Laboratory: Phòng thí nghiệm PlayMakers.
+ Proof Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu bằng chứng.
+ Pampanga Mayors League: Liên đoàn thị trưởng Pampanga.

Post Top Ad