CNEEC là gì? Ý nghĩa của từ cneec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

CNEEC là gì? Ý nghĩa của từ cneec

CNEEC là gì ?

CNEEC là “China National Electric Engineering Company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CNEEC

CNEEC có nghĩa “China National Electric Engineering Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty kỹ thuật điện quốc gia Trung Quốc”.

CNEEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNEEC là “China National Electric Engineering Company”.

Một số kiểu CNEEC viết tắt khác:
+ China National Electric Equipment Corporation: Tổng công ty thiết bị điện quốc gia Trung Quốc.

Post Top Ad