CNK là gì? Ý nghĩa của từ cnk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

CNK là gì? Ý nghĩa của từ cnk

CNK là gì ?

CNK là “Compute Node Kernel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CNK

CNK có nghĩa “Compute Node Kernel”, dịch sang tiếng Việt là “Tính toán Node Kernel”.

CNK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNK là “Compute Node Kernel”.

Một số kiểu CNK viết tắt khác:
+ cytotoxic NK: NK độc tế bào.

Post Top Ad