TOFA là gì? Ý nghĩa của từ tofa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

TOFA là gì? Ý nghĩa của từ tofa

TOFA là gì ?

TOFA là “Tall Oil Fatty Acid” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TOFA

TOFA có nghĩa “Tall Oil Fatty Acid”, dịch sang tiếng Việt là “Axit béo dầu cao”.

TOFA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOFA là “Tall Oil Fatty Acid”.

Một số kiểu TOFA viết tắt khác:
+ Twenty Outstanding Filipinos Abroad: 20 người Philippines xuất sắc ở nước ngoài.

Post Top Ad