AOCI là gì? Ý nghĩa của từ aoci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

AOCI là gì? Ý nghĩa của từ aoci

AOCI là gì ?

AOCI là “Airport Operators Council International” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AOCI

AOCI có nghĩa “Airport Operators Council International”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng điều hành sân bay quốc tế”.

AOCI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOCI là “Airport Operators Council International”.

Một số kiểu AOCI viết tắt khác:
+ Allen-Oakwood Correctional Institution: Viện cải huấn Allen-Oakwood.
+ Airborne Ocean Color Imager: Máy ảnh màu đại dương trên không.
+ Airports Operators Council International: Hội đồng điều hành sân bay quốc tế.

Post Top Ad