CIDB là gì? Ý nghĩa của từ cidb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

CIDB là gì? Ý nghĩa của từ cidb

CIDB là gì ?

CIDB là “Construction Industry Development Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CIDB

CIDB có nghĩa “Construction Industry Development Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban phát triển ngành xây dựng”.

CIDB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CIDB là “Construction Industry Development Board”.

Post Top Ad