VHM là gì? Ý nghĩa của từ vhm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

VHM là gì? Ý nghĩa của từ vhm

VHM là gì ?

VHM là “Vector Helium Magnetometer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VHM

VHM có nghĩa “Vector Helium Magnetometer”, dịch sang tiếng Việt là “Véc tơ Helium Magnetometer”.

VHM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VHM là “Vector Helium Magnetometer”.

Một số kiểu VHM viết tắt khác:
+ Vendsyssel Historical Museum: Bảo tàng lịch sử Vendsyssel.
+ Virginia Holocaust Museum: Bảo tàng thảm sát Virginia.
+ Victorian Historical Magazine: Tạp chí Lịch sử Victoria.

Post Top Ad