ASED là gì? Ý nghĩa của từ ased - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

ASED là gì? Ý nghĩa của từ ased

ASED là gì ?

ASED là “Association for Social and Environmental Development” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASED

ASED có nghĩa “Association for Social and Environmental Development”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội phát triển xã hội và môi trường”.

ASED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASED là “Association for Social and Environmental Development”.

Một số kiểu ASED viết tắt khác:
+ Advanced Surface Engineering Division: Bộ phận kỹ thuật bề mặt nâng cao.
+ ASEAN Education Ministers Meeting: Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN.
+ Advanced Sensors & Electronics Defense: Cảm biến tiên tiến & Phòng thủ điện tử.

Post Top Ad