ATAG là gì? Ý nghĩa của từ atag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

ATAG là gì? Ý nghĩa của từ atag

ATAG là gì ?

ATAG là “Authoring Tool Accessibility Guidelines” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ATAG

ATAG có nghĩa “Authoring Tool Accessibility Guidelines”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên tắc về khả năng tiếp cận công cụ tác giả”.

ATAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATAG là “Authoring Tool Accessibility Guidelines”.

Một số kiểu ATAG viết tắt khác:
+ Air Transport Action Group: Nhóm hành động vận tải hàng không.

Post Top Ad