DWB là gì? Ý nghĩa của từ dwb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

DWB là gì? Ý nghĩa của từ dwb

DWB là gì ?

DWB là “Dictionary of Welsh Biography” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DWB

DWB có nghĩa “Dictionary of Welsh Biography”, dịch sang tiếng Việt là “Từ điển tiểu sử xứ Wales”.

DWB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DWB là “Dictionary of Welsh Biography”.

Một số kiểu DWB viết tắt khác:
+ Deadman Wonder Band: Ban nhạc kỳ quan Deadman.
+ Driving While Black: Lái xe trong khi da đen.
+ Digital Wholesale Bank: Ngân hàng bán buôn kỹ thuật số.
+ Doctor Who Bulletin: Bản tin Bác sĩ.
+ Directorate of Works and Building: Ban giám đốc công trình và tòa nhà.

Post Top Ad