NAH là gì? Ý nghĩa của từ nah - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

NAH là gì? Ý nghĩa của từ nah

NAH là gì ?

NAH là “Near-field Acoustic Holography” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NAH

NAH có nghĩa “Near-field Acoustic Holography”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh ba chiều âm học trường gần”.

NAH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NAH là “Near-field Acoustic Holography”.

Một số kiểu NAH viết tắt khác:
+ National Academy of Hypothyroidism: Học viện Quốc gia về Suy giáp.
+ Nigerian Association of Hydrogeologists: Hiệp hội các nhà địa chất thủy văn Nigeria.
+ National Archive of Honduras: Cơ quan lưu trữ quốc gia của Honduras.

Post Top Ad