MRAE là gì? Ý nghĩa của từ mrae - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

MRAE là gì? Ý nghĩa của từ mrae

MRAE là gì ?

MRAE là “Mean Relative Absolute Error” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MRAE

MRAE có nghĩa “Mean Relative Absolute Error”, dịch sang tiếng Việt là “Sai số tuyệt đối tương đối trung bình”.

MRAE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRAE là “Mean Relative Absolute Error”.

Post Top Ad