AVRCP là gì? Ý nghĩa của từ avrcp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

AVRCP là gì? Ý nghĩa của từ avrcp

AVRCP là gì ?

AVRCP là “Audio Video Remote Control Profile” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AVRCP

AVRCP có nghĩa “Audio Video Remote Control Profile”, dịch sang tiếng Việt là “Cấu hình điều khiển từ xa video âm thanh”.

AVRCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AVRCP là “Audio Video Remote Control Profile”.

Một số kiểu AVRCP viết tắt khác:
+ Audio Visual Remote Control Profile: Cấu hình điều khiển từ xa bằng âm thanh hình ảnh.

Post Top Ad