WHT là gì? Ý nghĩa của từ wht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

WHT là gì? Ý nghĩa của từ wht

WHT là gì ?

WHT là “Withholding tax” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WHT

WHT có nghĩa “Withholding tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế nhà thầu”.

WHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WHT là “Withholding tax”.

Một số kiểu WHT viết tắt khác:
+ Wometco Home Theater: Rạp hát tại nhà Wometco.
+ William Herschel Telescope: Kính viễn vọng William Herschel.
+ Walsh–Hadamard transform: Biến đổi Walsh – Hadamard.
+ World Harvest Television: World Harvest TV.
+ Wo Hop To.
+ Weapon Handling Test: Kiểm tra Xử lý Vũ khí.
+ Wild Horse Territories: Lãnh thổ Ngựa hoang.
+ Women's Health Trial: Thử nghiệm sức khỏe phụ nữ.

Post Top Ad