LND là gì? Ý nghĩa của từ lnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

LND là gì? Ý nghĩa của từ lnd

LND là gì ?

LND là “Locally Nilpotent Derivation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LND

LND có nghĩa “Locally Nilpotent Derivation”, dịch sang tiếng Việt là “Xác định nguồn gốc không cần thiết cục bộ”.

LND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LND là “Locally Nilpotent Derivation”.

Một số kiểu LND viết tắt khác:
+ Lega Nazionale Dilettanti.
+ Lonidamine.
+ Low-Noise Downconverter: Bộ chuyển đổi giảm tiếng ồn thấp.
+ Lunar Lander Neutrons and Dosimetry: Các neutron và Dosimetry của tàu Mặt Trăng.
+ Local Neighborhood Dispersal: Phân tán vùng lân cận địa phương.
+ Literary and Debating: Văn học và Tranh luận.

Post Top Ad