BBV là gì? Ý nghĩa của từ bbv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

BBV là gì? Ý nghĩa của từ bbv

BBV là gì ?

BBV là “Black Beetle Virus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BBV

BBV có nghĩa “Black Beetle Virus”, dịch sang tiếng Việt là “Virus bọ đen”.

BBV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BBV là “Black Beetle Virus”.

Một số kiểu BBV viết tắt khác:
+ Bukalasa Bat Virus: Virus dơi Bukalasa.

Post Top Ad