YAH là gì? Ý nghĩa của từ yah - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

YAH là gì? Ý nghĩa của từ yah

YAH là gì ?

YAH là “Youth Advolution for Health” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YAH

YAH có nghĩa “Youth Advolution for Health”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến bộ cho sức khỏe của thanh niên”.

YAH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YAH là “Youth Advolution for Health”.

Post Top Ad